Stanowisko organizacji ws. nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi

5 organizacji, w tym PFPŻ ZP, opublikowały wspólne stanowisko, w którym przedstawiły swoje uwagi do zaktualizowanej koncepcji nowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi zaprezentowanej przez Ministerstwo Klimatu.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie: