PFPŻ ZP ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

W związku z przekazaniem w dniu 20.12.2019 r. do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, PFPŻ ZP wyraża swój stanowczy sprzeciw przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek podatków dyskryminacyjnych, a tego typu rozwiązania nie rozwiążą problemu nadwagi i otyłości dzieci w Polsce.

Krytyczne uwagi naszej organizacji zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Stanowiska te dostępne są również poniżej:
Stanowisko PFPŻ ZP