Stan Sanitarny Kraju w 2022 r. - raport nt. działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował raport pt. "Stan Sanitarny Kraju w 2022 r.", który stanowi podsumowanie ubiegłorocznych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Publikacja opisuje najważniejsze obszary, jakie znajdują się pod nadzorem inspekcji, czyli m.in. nadzór nad bezpieczeństwem żywności, wody pitnej czy kąpielisk, kosmetykami, środkami zastępczymi, higieną środowiska pracy, nauczania i wychowania.

W obszarze żywności w raporcie można znaleźć informacje dotyczące m.in.:

 • Stanu sanitarnego zakładów żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Ogólnej oceny stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów
 • Stanu sanitarnego środków transportu żywności
 • Jakości zdrowotnej środków spożywczych
 • Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – RASFF
 • Znakowania żywności
 • Nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad bezpieczeństwem suplementów diety, żywności dla określonych grup oraz żywności obligatoryjnie wzbogacanej
 • Badań żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
 • Nadzoru nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów oraz zatruć grzybami
 • Jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • Kontroli żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
 • Nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad importem z państw trzecich żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Raport można pobrać ze strony GIS:

https://www.gov.pl/web/gis/stan-sanitarny-kraju-w-2022-r-opublikowany--podsumowanie-dzialan-panstwowej-inspekcji-sanitarnej


Źródło: GIS


concentrated-technologist-expert-white-suit-controlling-production-food-factory_342744-1175