Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w spr. pytań i odpowiedzi dot. stosowania rozporządzenia PEi Rady (UE) nr 1169/2011 w spr. przekazywania konsumentom informacji nt. żywności (Dz.U.C 196 Z 8.6.2018)

Komisja Europejska opublikowała sprostowanie do polskiej wersji językowej wytycznych odnoszących się do stosowania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Zmiany dotyczą nazewnictwa, które powodowało dodatkowe trudności interpretacyjne w porównaniu z brzmieniem rozporządzenia nr 1169/2011, m.in. w zakresie:

- wartości odżywczej,

- nanomateriałów,

- produktów rybołówstwa,

- terminu przydatności do spożycia, 

- stosowania nazwy „imitacja sera”

- masy netto.


Więcej w kwartalniku Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!


Fotolia_136894825_M