Spotkanie on-line organizowane przez GIJHARS - zasady importu produktów ekologicznych z państw trzech oraz zasady stosowania systemu TRACES

W dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 11.00 planowane jest spotkanie online, podczas którego przedstawione zostaną zasady importu produktów ekologicznych z państw trzecich oraz zasady stosowania systemu TRACES.

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego, które wprowadziły także nowe regulacje w odniesieniu do zasad importu produktów ekologicznych. Zasady te zostaną szczegółowo omówione podczas spotkania.

Planowany zakres tematyczny:

Zasady importu produktów ekologicznych do UE

  • przepisy prawa
  • obowiązki importerów i pierwszych odbiorców

System TRACES – użytkownicy i podmioty

  • rejestracja
  • zarzadzanie użytkownikami
  • rozszerzenia działalności w ramach podmiotu

System TRACES – świadectwa kontroli

  • świadectwo kontroli (COI)
  • wyciąg ze świadectwa kontroli
  • punkt kontroli granicznej a punkt dopuszczenia do obrotu 
  • potwierdzanie świadectw kontroli przez pierwszych odbiorców

 

Spotkanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. W celu wzięcia udziału uprzejmie proszę o przesłanie informacji do GIJHARS (na adres email: sekretariat@ijhars.gov.pl) wraz ze wskazaniem adresu email, na który zostanie przesłany link do spotkania.

Informacja dodatkowa

Prezentacja ze spotkania zostanie zamieszczona na stronie internetowej IJHARS w zakładce rolnictwo ekologiczne - import produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji.


Źródło: GIJHARS

https://www.gov.pl/web/ijhars/spotkanie-on-line-dotyczace-zasad-importu-produktow-ekologicznych-z-panstw-trzech-oraz-zasad-stosowania-systemu-traces2


bild.php