Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w obrocie handlowym jako czyn nieuczciwej konkurencji

Wspomniane w ww. przepisie "wiadomości" będą stanowić zatem wszelkiego rodzaju informacje na temat przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa, w tym komunikacja reklamowa i promocyjna, informacje handlowe, oraz innego rodzaju przekazy.

Wśród przykładowych informacji wskazanych w art. 14 ustawy, rozpowszechnianie informacji na temat wytwarzanych towarów i świadczonych usług  będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji na gruncie tego przepisu, o ile informacje będą nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd a celem ich rozpowszechniania będzie uzyskanie korzyści przez przedsiębiorcę je rozpowszechniającego lub wyrządzenie szkody w majątku przedsiębiorcy, przeciwko któremu są skierowane.  

Więcej w numerze 2/2014 kwartalnika Food-Lex.

Depositphotos_31510829_l-2015