Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/882 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie zezwalające na wprowadzenie na rynek suszonych larw Tenebrio molitor jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 (Dz.Urz. UE L 194).

Komisja Europejska zezwoliła francuskiej firmie SAS EAP Group na wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej suszonych larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor).


Zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do rozporządzenia, zezwolenie dotyczy całych, suszonych termicznie larw mącznika młynarka (zblanszowanych, suszone w suszarce) lub sproszkowanych (zblanszowanych, suszonych w suszarce mielonych larw). 


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>


Recht-Paragraf-26584100_m-2048x1152