Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/686 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie dopuszczające oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 432/2012 (Dz.Urz. UE L 143)

Do wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności dodano oświadczenie o brzmieniu: „Roztwory węglowodanów przyczyniają się do poprawy wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych u trenujących osób dorosłych.”


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  


Depositphotos_76417675_original