Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1318 z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1318 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 ustanawiającego unijny wykaz nowej żywności, decyzji Komisji 2008/968/WE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu oleju z Mortierella alpina o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego jako nowego składnika żywności oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/484 zezwalającego na wprowadzenie na rynek lakto-N-tetraozy jako nowej żywności.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dn. 10 sierpnia br. i wejdzie w życie z dniem 30 sierpnia br.

Niniejsze rozporządzenie wykonawcze Komisji zmienia art. 1 decyzji 2008/968/WE oraz wpis „Bogaty w kwas arachidonowy olej z grzyba Mortierella alpina” w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 w celu rozszerzenia zezwolenia na wszystkie FSMP dla niemowląt (nie tylko FSMP dla wcześniaków, jak to miało miejsce do tej pory).

W rozporządzeniu dodaje się również L-metylofolian wapnia do unijnego wykazu nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, oraz koryguje specyfikacje dotyczące „lakto-N-tetraozy („LNT”) (źródło mikrobiologiczne)” w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/484 oraz rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470.

AdobeStock_69707901-Sebastian-Duda