Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24/07/2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Rozporządzenie określa dodatkowe czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, za które są pobierane opłaty w ramach przeprowadzanej urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto zmianie uległy niektóre jednostkowe stawki opłat.


Rozporządzenie weszło w życie 27 sierpnia 2019 r.