Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

W Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1399 z dnia 24 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w niektórych środkach spożywczych.

W rozporządzeniu określono nowe najwyższe dopuszczalne poziomy dla przetrwalników buławinki czerwonej i alkaloidów sporyszu w następujących produktach:

- Nieprzetworzone żyto i inne zboża

- Produkty mielenia jęczmienia, pszenicy, orkiszu, owsa, żyta

- Gluten pszenny

- Produkty zbożowe przetworzone dla niemowląt i małych dzieci

Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie 14 września br., a stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. (dłuższy okres przejściowy przewidziano w odniesieniu do żyta i produktów mielenia żyta).

Środki spożywcze wymienione w załączniku do rozporządzenia, które zostały/ną zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2022 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.