Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1419 z dn. 7/10/2020 zmieniające załącznik II do rozp. (WE) nr 1333/2008 (PE) i Rady w odniesieniu do stosowania kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330) na białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetwarzania (DZ.URZ. UE L 326)

Rozporządzenie zmienia warunki stosowania kwasu askorbinowego (E 300) i kwasu cytrynowego (E 330), ujętych w kategorii żywności 04.1.2 „Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione”, tzn. zezwala na stosowanie tych substancji na:

- pakowanych schłodzonych nieprzetworzonych owocach i warzywach gotowych do spożycia,

- pakowanych nieprzetworzonych i obranych ziemniakach, 

- pakowanych białych warzywach przeznaczonych do dalszego przetworzenia, w tym obróbki cieplnej, przed ich spożyciem.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


AdobeStock_69707901-Sebastian-Duda