Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/650 z dn. 24/04/2019 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 PE i Rady w odniesieniu do johimby lekarskiej

Rozporządzenie wprowadza zakaz stosowania jako składnika żywności kory johimby lekarskiej i preparatów uzyskanych z johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).

Powyższy zakaz został wprowadzony z uwagi na fakt, że do urzędu EFSA w wymaganym terminie nie zostały dostarczone żadne dane naukowe w celu wykazania bezpieczeństwa stosowania johimby lekarskiej (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).

Johimbra lekarska i uzyskane z niej preparaty zostały tym samym włączone do części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji, w której umieszczane są substancje zakazane do stosowania w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 maja 2019 r.

Fotolia_39530748_M