Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2019/109, 2019/110 dotyczące nowej żywności

Komisja Europejska wydała kolejne rozporządzenia wykonawcze zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/2470 odnoszące się do nowej żywności:

  • Rozszerzenie zastosowania oleju z nasion Allanblackia jako nowej żywności w:
- mieszaninach olejów roślinnych (innych niż oliwa z oliwek i oliwa z wytłoczyn z oliwek roślinnych) i mleka,
- w tłuszczach do smarowania i produktach do smarowania na bazie śmietany

Maksymalny poziom oleju z nasion Allanblackia w ww. produktach  ustalono na 30 g/100 g

Mieszaniny olejów roślinnych i mleka objęte rozporządzeniem Komisji nr 2019/110 należą do kategorii żywności: analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów.
  • Zastosowania oleju ze Schizochytrium sp. w przecierach owocowych i warzywnych w maksymalnej dawce 100 mg/100 g.

Więcej w kwartalniku Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!
Depositphotos_11604762_original 600