Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2018/469, 2018/462, 2018/461, 2018/460 dotyczące nowej żywności

Komisja Europejska wydała cztery rozporządzenia wykonawcze zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/2470 odnoszące się do nowej żywności, zezwalając na:

  • wprowadzenie do obrotu wyciągu z korzeni trzech ziół (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. i Angelica gigas Nakai) jako nowej żywności w kategorii suplementów żywnościowych dla osób dorosłych, w maksymalnej dawce 175 mg/dzień;

  • rozszerzenie zastosowania L-ergotioneiny jako nowego składnika żywności do: napojów bezalkoholowych, napojów na bazie mleka, świeżych przetworów mlecznych o ile L-ergotioneina nie zastąpi w całości ani w części żadnego naturalnego składnika mleka, batoników zbożowych, czekoladowych wyrobów cukierniczych - w odniesieniu do wszystkich grup populacji;

  • rozszerzenie zastosowania wyciągu bogatego w taksyfolinę do: napojów bezalkoholowych, czekoladowych wyrobów cukierniczych i określonych przetworów mlecznych dla wszystkich grup ludności. Składnik ten nie może być stosowany w przetworach mlecznych do zastąpienia – w całości lub w części – jakichkolwiek naturalnych składników mleka;

  •  wprowadzenie do obrotu florotanin wyizolowanych z jadalnych alg morskich Ecklonia cava jako składnika suplementów żywnościowych w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE przeznaczonych dla ogółu populacji, z wyjątkiem dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Więcej w kwartalniku Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!

Fotolia_134572016_M