Rozporządzenia MKiŚ - odpady opakowaniowe

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące odpadów opakowaniowych:
  • Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.
  • Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi.
Warto zwrócić uwagę, że odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału będą zaliczane do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w odniesieniu do masy każdego materiału zawartego w tych opakowaniach.
Warunkiem zaliczenia odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi według materiału dominującego w danym odpadzie jest to, że masa każdego z pozostałych materiałów zawartych w tym opakowaniu nie przekracza 5% całkowitej masy tego opakowania.

0bf5e548b9af4383b394810d7391ccbe