Rozporządzenia Komisji (UE) dot. zmiany załącznika II do rozporządzenia PE i Rady nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008

Zmiana załącznika II do rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 zawierającego unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności wraz z warunkami ich stosowania dotyczy:
  • rozszerzenia zakresu stosowania polirycynooleinianu poliglicerolu (E 476) jako emulgatora w zemulgowanych sosach, w tym w dressingach, w kategorii żywności 12.6 „Sosy” (przy maksymalnym poziomie 4 000 mg/kg).

  • rozszerzenia zakresu stosowania taumatyny (E 957) jako wzmacniacza smaku w produktach należących do kategorii żywności 12.6 „Sosy” i 15.1 „Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi” na maksymalnym poziomie wynoszącym 5 mg/kg w każdej kategorii żywności.
Zmiana załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 dotyczy poziomu zanieczyszczenia - glikolu etylenowego i glikolu dietylenowego w dodatku do żywności o nazwie kopolimer szczepiony alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209). Wyznaczony nowy poziom dla tego zanieczyszczenia wynosi: nie więcej niż 400 mg/kg glikolu etylenowego pojedynczo lub łącznie z glikolem dietylenowym.

Więcej w kwartalniku Food-Lex, zapraszamy do prenumeraty!