Rozp. PE i Rady 2020/1693 z 11/11/2020 zmieniające rozp. (UE) 2018/848 ws. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat

Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem nr 2020/1693, data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) nr 2018/848 zostaje odroczona o rok, czyli do 1 stycznia 2022 r.

Przesunięciu ulegają również daty odstępstw, sprawozdawczości, uprawnień Komisji Europejskiej  i dodatkowych obowiązków, zawarte w rozporządzeniu nr 2018/848.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 

istock-666159754-LETJWXzODtk9TmMBhFBbkQ