Rozp. Komisji UE) 2020/1322 z dn. 23/09/2020 zmieniające rozp. (WE) nr 1881/2006

W odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych (DZ.URZ. UE L 310).

Rozporządzenie ustanawia najwyższe dopuszczalne poziomy zawartości 3-MCPD i jego estrów kwasów tłuszczowych w:

- olejach i tłuszczach roślinnych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego lub do stosowania jako składnik żywności,

- preparatach do początkowego żywienia niemowląt, preparatach do dalszego żywienia niemowląt, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci, preparatach do żywienia małych dzieci,

- oleju z ryb i olejach z innych organizmów morskich.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 4/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


Depositphotos_11604762_original 600