Rozp. KE (UE) nr 2020/771 z dn. 11/06/2020

Zmieniające załączniki II i III do rozp. PE i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozp. KE (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania annato, biksyny, norbiksyny (E 160B) (DZ.URZ. UE L 184) oraz sprostowanie (DZ.URZ.UE L 267)

W rozporządzeniu nr 1333/2008 dotychczasowy barwnik E 160b o nazwie annato, biksyna, norbiksyna zostaje podzielony na dwa odrębne barwniki o oznakowaniu i nazwach:

E 160b(i) Annato biksyna

E 160b(ii) Annato norbiksyna


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


iStock_000011214951Large-2