Rozp. KE (UE) 2021/382 z 3/03/2021 zm. załączniki do rozp. (WE) 852/2004 PE i Rady ws. higieny środków spożywczych w odniesieniu do zarządzania alergenami pokarmowymi, redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności

W przepisie tym m.in. wskazano, że sprzętu, środków transportu lub pojemników stosowanych do przetwarzania, przygotowywania, transportu lub przechowywania jednej z substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, nie stosuje się do przetwarzania, przygotowywania, transportu lub przechowywania żywności niezawierającej tej substancji lub produktu, chyba że sprzęt, środki transportu lub pojemniki zostały oczyszczone i sprawdzone przynajmniej pod kątem braku widocznych fragmentów tej substancji lub produktu.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

Fotolia_177296626_M