Rozp. KE (UE) 2020/749 z dn. 4/06/2020

Zmieniające zał. III do rozp. PE i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do NDP pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (DZ.URZ. UE L 178)

Rozporządzenie ustanawia tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) chloranu w żywności wprowadzając zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w odniesieniu m.in. do owoców, warzyw (w tym ziemniaków), grzybów, alg, nasion oleistych, zbóż, herbaty, kawy naparów ziołowych, kakao, chmielu, przypraw, produktów pochodzenia zwierzęcego.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2020, dostęp dla prenumeratorów>> 


0920_WKD_market-fresh-mushrooms-1226x0-c-default