Rozp. KE (UE) 2020/2040 z dn. 11/12/2020 zm. Rozp. (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do NDP alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych (Dz.Urz.UE L 420)

Przepis określa najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) alkaloidów pirolizydynowych m.in. w herbatach, herbatkach ziołowych, herbatach aromatyzowanych, suplementach diety, ziołach. 

Biorąc pod uwagę, że okres trwałości środków spożywczych objętych rozporządzeniem wynosi nawet trzy lata, przyjęto długi okres przejściowy, aby środki spożywcze, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia, mogły wystarczająco długo pozostać w obrocie.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

025806og