ROP, czyli możliwy olbrzymi wzrost kosztów dla firm spożywczych

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) może spowodować olbrzymi wzrost kosztów przedsiębiorstw produkujących żywność.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP tłumaczy, że wdrożenie do polskiego prawa zapisów zawartych w prawodawstwie Unii Europejskiej z zakresu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta wymaga głębokiej zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz istotnego usprawnienia całego obszaru gospodarki odpadami komunalnymi. 

Artykuł dostępny jest na portalspozywczy.pl>>

A. Gantner