Relacja z webinarium PFPŻ ZP pt.: „Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi opakowaniami i odpadami - zmiana obowiązujących przepisów w związku z ustawą implementującą dyrektywę SUP"

21 czerwca 2023 r. odbyło się webinarium PFPŻ ZP pt.: „Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi opakowaniami i odpadami - zmiana obowiązujących przepisów w związku z ustawą implementującą dyrektywę SUP" zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Dr Łukasz Wyszomirski, adwokat - partner w Kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak omówił temat „Implementacja Dyrektywy SUP – zmiany obowiązujących przepisów i nowe obowiązki”. W trakcie prezentacji szczegółowo przedstawione zostały następujące zagadnienia:

 • Nowe obowiązki – jakie są i kogo dotyczą?
 • Zakaz i ograniczenie wprowadzania do obrotu niektórych produktów
 • Obowiązkowe oznaczenia produktów: omówienie przepisów z uwzględnieniem zmian
 • Recykling i opłaty (w szczególności: opłata produktowa): omówienie przepisów z uwzględnieniem zmian
 • Obowiązki sprawozdawczo- ewidencyjne: omówienie przepisów z uwzględnieniem zmian
 • Obowiązki wynikające z zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)
 • Konsekwencje nieprzestrzegania nowych przepisów – m.in. administracyjne kary pieniężne
 • Termin wejścia w życie poszczególnych przepisów nowelizacji
 • System kaucyjny jako narzędzie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy dot. SUP.
  2023.06.21 Konf. PFPZ SUP.


  Następnie dr Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PFPŻ ZP przedstawił prezentację pt. „System kaucyjny jako narzędzie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy dot. SUP”. W trakcie wystąpienia Wiceprezes Federacji przypomniał, jakie obowiązki dla wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wynikają z „ustawy SUP”, a także porównał je z obecną efektywnością zbierania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych - dane dotyczące zbiórki odpadów komunalnych wskazują, że maksymalna efektywność zbiórki PET w 2025 roku może sięgnąć 64%, a do osiągnięcia celu 77% brakowałoby 31 tys. ton zebranych butelek, co powodowałoby kary z tytułu braku realizacji obowiązków wynikających z „ustawy SUP”. Ponadto, Wiceprezes PFPŻ ZP wyjaśnił uczestnikom wydarzenia, jaki jest aktualny stan legislacyjny projektu ustawy stanowiącej ramy prawne dla funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce oraz przedstawił kluczowe informacje o systemach kaucyjnych w Europie. Dzięki prezentacji słuchacze webinaru poznali postulaty przemysłu dotyczące niezbędnych dla zapewniania efektywności systemu zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (tzw. „ustawa o systemie kaucyjnym”), w tym dotyczące:

  • Terminu obowiązku realizacji zbiórki w systemie kaucyjnym
  • Minimalnych poziomów selektywnego zbierania
  • Utrzymania obecnie efektywnie funkcjonujących systemów butelek wielokrotnego użytku poprzez dopracowanie definicji wprowadzającego bezpośrednio
  • Zwolnienia z podatku VAT kwoty kaucji.

  Konferencja, którą prowadziła Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP, zakończona została serią pytań i odpowiedzi prelegentów.

   

  Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO
  gospodarowanie_opakowaniami_2023-1