Relacja z webinarium "Sygnaliści – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa"

W dniu 3 listopada 2021 r. odbyło się bezpłatne webinarium pt.: „Sygnaliści – projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

W trakcie webinarium eksperci z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR:

 • dr Artur Rycak – adwokat, partner zarządzający w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR,
 • dr Michał Szypniewski – prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR,

omówili najważniejsze założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na gruncie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Dr Artur Rycak na wstępie zaznaczył, iż omawiane przepisy są obecnie na etapie projektu ustawy, jednak biorąc pod uwagę, że implementują one Dyrektywę „o sygnalistach” można spodziewać się, że zasadnicze zmiany nie zostaną wdrożone.

 

Dzięki prezentacji Prelegentów uczestnicy dowiedzieli się, iż od 17 grudnia 2021 r. polscy przedsiębiorcy zostaną obciążeni licznymi obowiązkami z dziedziny compliance, tym razem związanymi z ochroną osób zgłaszających nadużycia czy naruszenia prawa – tzw. sygnalistów (ang. whistleblowing czyli „dmuchanie w gwizdek”).

 

Podczas webinaru omówione zostały najważniejsze założenia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym w szczególności:

 • Kim są sygnaliści i czym różnią się od donosicieli?
 • Jakie firmy będą zobowiązane do stosowania ustawy?
 • Sygnalista w korporacji a employer branding.
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – elementy obligatoryjne.
 • Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – elementy fakultatywne – czy warto?
 • Rejestr zgłoszeń wewnętrznych.
 • Pracodawca jako administrator danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych – RODO.
 • Zgłoszenie wewnętrzne a zgłoszenie zewnętrzne.
 • Umowa o dzieleniu się zasobami w zakresie przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń – rozwiązanie dla firm 50-249 pracowników?
 • Kary dla pracodawców w związku z nieustanowieniem wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa

Dzięki sesji Q&A uczestnicy webinaru otrzymali odpowiedzi na indywidualne zapytania. Wydarzenie prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.Organizatorzy:

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Kwartalnik „Food-Lex”

 

Partner merytoryczny konferencji:

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR


Zdjęcie wspolne male