Relacja z konferencji "Zafałszowania żywności – aktualne trendy i wyzwania prawne"

13 września 2023 r. odbyła się organizowana przez PFPŻ ZP oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja poświęcona zafałszowaniom żywności. Partnerem merytorycznym wydarzenia była kancelaria prawna KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Celem konferencji było zwiększenie świadomości na temat problemu zafałszowań żywności oraz wymiana wiedzy na temat skutecznych działań i regulacji prawnych mających na celu ochronę konsumentów. Wydarzenie zgromadziło ekspertów, prawników oraz przedstawicieli branży spożywczej, którzy omawiali aktualne trendy i wyzwania prawne związane z jakością i bezpieczeństwem żywności.


Konferencja skupiła uwagę na aspektach prawnych związanych z zafałszowaniami żywności. Omawiano aktualne przepisy i wyzwania prawne związane z kontrolą jakości żywności oraz karaniem osób i firm za fałszerstwa. W trakcie wydarzenia przedstawiciele branży spożywczej mieli okazję zadać prelegentom bezpośrednie pytania i uzyskać najbardziej pożądane informacje, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia zagadnienia.


Konferencję otworzyli dr Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny PFPŻ ZP oraz Ewa Rutkowska, adwokatka, współzałożycielka kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

 

Pierwszą prezentację pt. „Zafałszowania żywności z perspektywy GIJHARS” przedstawiły ekspertki Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej oraz Dorota Bocheńska, dyrektor Biura Orzecznictwa i Legislacji. W trakcie wystąpienia Prelegentki podsumowały zakres kontroli IJHARS, a także wymagania w zakresie jakości handlowej. Szczegółowo zostało wyjaśnione, kiedy możemy mówić o zafałszowaniu artykułu rolno-spożywczego, a także jakie są sankcje z tytułu wprowadzania takich produktów na rynek. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat prowadzonej współpracy między organami urzędowej kontroli oraz z organami ścigania.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Zafałszowania w praktyce – konkluzje nt. trendów w postępowaniach na gruncie prawa żywnościowego” przedstawił zespół kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński:

  • Michał Tracz – radca prawny,
  • dr Justyna Nowak – radca prawny,
  • Marcelina Izydorczyk – adwokatka.

W swoim wystąpieniu Prelegenci przywołali statystyki obrazujące zainteresowanie IJHARS zafałszowaniami na rynku produktów żywnościowych, w tym dotyczące wzmożonych kontroli Inspekcji w I półroczu 2023 r. Eksperci kancelarii KRK przedstawili także wyniki kontroli tematycznych IJHARS dot. wybranych kategorii żywności oraz częstych kwestii w zakresie zafałszowań żywności na przykładzie decyzji organów i orzeczeń sądów.

 

Następny temat „Relacje z dostawcami i odbiorcami – kluczowe punkty dla bezpieczeństwa prawnego producenta” omówili eksperci kancelarii prawnej KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński:

  • Ewa Rutkowska, adwokatka, współzałożycielka  KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
  • Julia Żychlińska, adwokatka,
  • Mateusz Winczura, aplikant adwokacki,

Prelegenci odnieśli się do kluczowych kwestii, które producenci powinni wziąć pod uwagę przy zawieraniu umów z dostawcami i odbiorcami, w tym podstawowych klauzuli umownych dot. zafałszowania, a także Ogólnych Warunków Umów. Prelegenci omówili także wybrane roszczenia z tytułu rękojmi za wady, a także ich ograniczenia.

 

Konferencję prowadziła Magdalena Osińska, Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.

 

Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO
zafalszowania_zywnosci_2023-1