Relacja z konferencji „Informowanie i reklama produktów sektora żywnościowego - aktualne otoczenie prawne, praktyka, trendy, orzecznictwo”

W dniu 11 października 2022 r. odbyła się konferencja „Informowanie i reklama produktów sektora żywnościowego - aktualne otoczenie prawne, praktyka, trendy, orzecznictwo” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem konferencji był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, zaś Partnerem merytorycznym - Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Pierwszą prezentację pt. „Prawa własności przemysłowej w systemie ochrony i promocji produktów sektora żywnościowego” wygłosiła Anna Dachowska, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Patentowym RP. W trakcie wystąpienia Prelegentka odniosła się do takich zagadnień jak własność intelektualna, czy identyfikacja dóbr intelektualnych. Wyjaśniła także, dlaczego warto chronić własność przemysłową i jakie są strategie ochrony. Dzięki prezentacji uczestnicy zapoznali się z przykładami m.in. wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz znaków mylących i podobnych.

 

Kolejną prezentację pt. „System samoregulacji w obszarze reklamy żywności – doświadczenia Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy” przedstawił Piotr Kwiecień, Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy. W swoim wystąpieniu Prelegent szczegółowo omówił zakres działań Rady Reklamy i Prac Komisji Etyki Reklamy. Ponadto, przez Eksperta przywołane zostały zapisy Kodeksu Etyki Reklamy wraz z Kodeksami branżowymi i Standardami reklamy żywności skierowanej do dzieci.

 

Następnie przedstawiciele kancelarii SK&S Sołtysiński Kawecki & Szlęzak­ Jacek Myszko wraz z Eweliną Woike-Regułą omówili zagadnienie "Unijne i krajowe wymagania związane z informowaniem i reklamą produktów żywnościowych". Prelegenci odnieśli się do unijnych i krajowych źródeł regulacji dotyczących informowania i reklamy produktów sektora żywnościowego, a także oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz innych szczególnych oświadczeń dotyczących żywności. Omówione zostały ponadto wymagania w zakresie informacji i reklamy dla szczególnych rodzajów produktów żywnościowych oraz kwestia produktów z pogranicza. Dzięki przywołanym przykładom słuchacze zapoznali się ze stosowaną praktyką.

 

Ostatnią prezentację „Informowanie i reklama produktów żywnościowych – perspektywa zasad uczciwej konkurencji i uczciwych praktyk rynkowych” omówił  r.pr. Marek Oleksyn z Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Prelegent omówił aspekt rzetelności i prawdziwości informacji oraz uczciwości reklamy w relacjach z konsumentem i z innymi uczestnikami rynku. W trakcie wystąpienia omówiona została także kwestia greenwashing’u w sektorze żywnościowym. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji zapoznali się również z ciekawymi studiami przypadku i aktualnym orzecznictwem.


Konferencję prowadziła r.pr. Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.

 

Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO
informowanie_i_reklama_2022-1