Relacja z Akademii Prawa Żywnościowego 25-26 maja 2022 r.

W dniach 25-26 maja 2022 r. odbyła się dwudniowa Akademia Prawa Żywnościowego zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”, która zgromadziła ponad 200 słuchaczy w formie stacjonarnej i zdalnej.

Pierwszy dzień konferencji prezentacją pt. „Nieuczciwe praktyki handlowe w kontekście jakości i bezpieczeństwa żywności” otworzyła Jowita Prokop, adwokat w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland Poland, specjalizująca się w prawie gospodarczym oraz doradztwie konsumenckim i regulacyjnym. W trakcie wystąpienia Prelegentka wyjaśniła, kiedy działanie przedsiębiorcy może być uznane za wprowadzające w błąd oraz przedstawiła różne rodzaje takich działań ze szczególnym uwzględnieniem czarnej listy nieuczciwych praktyk rynkowych.


Kolejne zagadnienie pt. „Zmiana ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw – nowe uprawnienia IJHARS, konsekwencje dla przedsiębiorców” omówili przedstawiciele kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – Marcelina Izydorczyk, aplikant adwokacki, junior associate wraz z Michałem Traczem, radcą prawnym, senior associate. Prelegenci odnieśli się do kluczowych elementów nowego projektu ustawy i możliwych skutków w praktyce. Ponadto, w trakcie wystąpienia uwaga słuchaczy została zwrócona na kwestie interpretacyjne istotne dla przedsiębiorców.

 

Następnie Maciej Wojciechowski, kierownik Działu Konsultacyjno-Szkoleniowego GBA POLSKA w trakcie wystąpienia „Ocena sensoryczna jakość żywności – znaczenie i rola w świetle obowiązujących przepisów” przypomniał cel przeprowadzania analizy sensorycznej oraz wyjaśnił zasadę rzetelnego informowania konsumentów. Dzięki prezentacji słuchacze poznali także liczne przykłady wymagań dotyczących jakości sensorycznej.

 

Prezentację „Eko-projektowanie opakowań jako wyzwanie strategii „Zielony Ład” w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności” omówiła ekspertka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu Marta Krawczyk, od 9 lat związana z Organizacją Odzysku Opakowań REKOPOL. Prelegentka przywołała kluczowe regulacje z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym i przyjęte cele recyklingu. Omówiła także wyzwania rynku związane z ekoprojektowaniem oraz zagadnienia dotyczące oznakowania opakowań. W trakcie wystąpienia podkreślone zostało, iż segregacja przez konsumenta jest kluczowa dla efektywnego i bezpiecznego recyklingu.

 

Następnie Paulina Szulc, konsultantka ds. Zrównoważonego Rozwoju Bureau Veritas Polska Sp z o.o. przedstawiła temat „Ślad węglowy produkcji żywności”. W swoim wystąpieniu Ekspertka wyjaśniła czym jest ślad węglowy i jak należy go liczyć. Ponadto, odniosła się do kwestii śladu węglowego w branży spożywczej oraz trendów legislacyjnych w tym obszarze. Dzięki prelekcji uczestnicy Akademii poznali największe wyzwania i korzyści tego zagadnienia.

 

Ostatnią prezentację I dnia Akademii pt. „Zanieczyszczenia żywności pochodzące z opakowań – prace legislacyjne. Kwestie istotne dla producentów żywności” przedstawiła Marzena Pawlicka, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH - PIB. W trakcie wystąpienia Prelegentka omówiła szczegółowe wymagania dla tworzyw sztucznych, w tym dla tworzyw sztucznych z recyklingu. Ekspertka zapowiedziała także spodziewane zmiany przepisów dotyczących tworzyw sztucznych.

 

II dzień Akademii prezentacją pt. „Sankcje karne w obszarze jakości i bezpieczeństwa żywności – ostatnie zmiany przepisów, orzecznictwo” otworzyła Jowita Prokop, adwokat w kancelarii Eversheds Sutherland Poland. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jakie działania zagrożone są sankcjami karnymi, a także na kogo sankcje mogą być nałożone. Prelegentka przywołała najnowsze orzecznictwo oraz podpowiedziała sposoby minimalizowania ryzyk karnych.

 

Następnie dr inż. Beata Przygoda, kierownik Pracowni Wartości Odżywczej Żywności w Zakładzie Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB zaprezentowała zagadnienie „Ustalanie wartości odżywczej produktów – najczęściej popełniane błędy”. Ekspertka przywołała pojawiające się problemy i możliwe błędy przy określaniu wartości odżywczej produktu. Ponadto odniosła się do błędów obowiązkowej i dobrowolnej prezentacji wartości odżywczej produktu.

 

Patrycja Szymańska, kierownik Działu Prawnego Eurofins Polska Sp. z o.o. przedstawiła zagadnienie „Nasiona Chia w żywności” przywołując historię dopuszczenia szałwii hiszpańskiej w Unii Europejskiej, w tym decyzję wykonawczą Komisji zezwalającą na rozszerzenie zastosowania jej nasion jako nowego składnika żywności. Prelegentka podała także przykłady produktów wpisanych do unijnego wykaz nowej żywności oraz szczegółowo scharakteryzowała nasion chia m.in. pod względem ich wartości odżywczej.

 

W kolejnym wystąpieniu pt. „Trwałość wyrobów spożywczych w kontekście możliwości przekazywania ich na cele charytatywne. Praktyka i prawo” dr inż. Romualda Dolińska, kierownik Działu Konsultacyjno-Prawnego Silliker Polska Sp. z o.o. odniosła się do trzech obszarów prezentowanego zagadnienia: legislacji, oceny sensorycznej i badań przechowalniczych zwracając uwagę, iż priorytetem przy ograniczaniu strat i marnowania żywności jest bezpieczeństwo żywnościowe.

 

Następnie Marcin Turski zarządzający Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta w spółce Fresh Logistics Polska omówił prezentację „Standaryzacja procesów gwarantem wysokiej jakości – zastosowanie narzędzi lean management w budowaniu efektywnych”. W swoim wystąpieniu Prelegent odniósł się do kwestii budowania kultury lean zwracając uwagę na potrzebę holistycznego spojrzenia na łańcuch dostaw w dzisiejszych czasach. W trakcie wystąpienia omówione zostały interesujące studia przypadku ułatwiające zrozumienie zagadnienia.

 

Prezentację zamykającą Akademię wygłosiła Joanna Gajda -Wyrębek, kierownik Pracowni Oceny Dodatków do Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – PIB. W swoim wystąpieniu pt. „Stosowanie substancji dodatkowych w praktyce - interpretacje obowiązujących przepisów” Prelegentka odniosła się do substancji o podwójnym działaniu, np. gumy arabskiej stosowanej jako błonnik oraz błonnika z owoców cytrusowych stosowanym w celu technologicznym. Ekspertka wyjaśniła również prawidłowe interpretowanie pojęć „substancja dodatkowa” czy „składnik żywności” w świetle trendu „clean label” oraz przywołała nowe wymagania prawne dotyczące tlenku etylenu w substancjach dodatkowych.

 

Konferencję moderowała Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP.

 

Partnerzy Akademii:

  • Bureau Veritas Polska Sp z o.o.
  • Eurofins Polska Sp. z o.o.
  • Fresh Logistics Polska – Raben Group
  • GBA POLSKA Sp z o.o.
  • REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Patroni Akademii:

  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO