Reklamy, promocje, akcje marketingowe prowadzone przez producentów żywności – wymagania prawne, orzecznictwo sądów

Angażowanie influencerów, prowadzenie kampanii, promocji, akcji marketingowych związanych z udzieleniem rabatów, przyznawaniem nagród, w tym w kanałach social media na stałe wpisane jest w wachlarz działań marketingowych przedsiębiorców sektora żywnościowego. Jak zatem prowadzić działalność reklamową zgodnie z prawem?

W najprostszym ujęciu działalność reklamowa powinna być prowadzona z myślą o odbiorcy, o konsumencie. W tym kierunku przede wszystkim warto o dbałość by taki adresat nie był wprowadzony w błąd.


Działalności promocyjnej powinna towarzyszyć troska o należyte ujęcie akcji w ramach prawnych, np. poprzez sporządzenie regulaminu, a także podjęcie działań zmierzających do zachowania standardów etycznej reklamy.


Polecamy lekturę artykułu ekspertów SSW Pragmatic Solutions Jakuba Kubalskiego i Aleksandry Czubek z ostatniego wydania "Food-Lex">>


shutterstock_457521961-scaled - Kopia