Reklamy, promocje, akcje marketingowe prowadzone przez producentów żywności – wymagania prawne, orzecznictwo sądów

Angażowanie influencerów, prowadzenie kampanii, promocji, akcji marketingowych związanych z udzieleniem rabatów, przyznawaniem nagród, w tym w kanałach social media, na stałe wpisane jest w wachlarz działań marketingowych przedsiębiorców sektora żywnościowego. Jak zatem prowadzić działalność reklamową zgodnie z prawem?

W najprostszym ujęciu działalność reklamowa powinna być prowadzona z myślą o odbiorcy, o konsumencie. Dlatego przede wszystkim warto zadbać, żeby adresat nie był wprowadzony w błąd. Działalności promocyjnej powinna towarzyszyć troska o należyte ujęcie akcji w ramach prawnych, np. przez sporządzenie regulaminu, a także podjęcie działań zmierzających do zachowania standardów etycznej reklamy.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 3/2021, dostęp dla prenumeratorów>>


35cee0a58b0811cd000c15ad910982dc