Rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce

Obecnie Urząd Patentowy RP ex officio bada wszystkie przeszkody rejestracyjne. Są to, podobnie jak w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), przesłanki bezwzględne, ale dodatkowo sprawdzane jest, czy zgłoszony znak nie jest podobny do znaku już chronionego na rzecz innego podmiotu.

W związku z nasilającymi się problemami wynikającymi z współistnienia systemu krajowego (tj. badawczego) oraz unijnego (tj. sprzeciwowego) zasadna stała się zmiana systemu rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych zapewniająca odpowiednią równowagę pomiędzy tymi oboma systemami.

Urząd Patentowy RP opracował projekt obniżki opłat związanych z ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex2/2016dostęp dla prenumeratorów>>


Fotolia_80422380_M