Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży konsumentom produktów żywnościowych.

Podobnie jak w uprzednio obowiązującym stanie prawnym ustawodawca wiele uwagi poświęcił problemowi obowiązków ciążących na sprzedawcy. Większość powinności spoczywających w tym kontekście na przedsiębiorcach ma charakter informacyjny. W art. 12 ustawy o prawach konsumenta został zawarty obszerny katalog określający zakres wiadomości jakie muszą być przekazane nabywcy najpóźniej w chwili, w której wyraża on wolę zawarcia umowy na odległość.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex3/2014dostęp dla prenumeratorów>> 

Depositphotos_146067343_xl-2015