Raport KE nt. znakowania FOP

Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany raport na temat podawania wartości odżywczej na froncie opakowań produktów spożywczych.

Raport zawiera m.in.:
- przegląd systemów znakowania front-of-pack na poziomie UE i międzynarodowym;
- analizę wpływu podawania informacji o wartości odżywczej FOP na konsumentów;
- analizę wpływu na przedsiębiorstwa;
- analizę wpływu na jednolity rynek, stwierdzając, że dowody na (negatywny) wpływ systemów FOP na swobodny przepływ produktów na rynku UE są ograniczone na tym etapie i nie przynoszą jednoznacznych wyników. Jednak stosowanie różnych systemów FOP na rynku wewnętrznym może powodować pewne koszty dla przedsiębiorstw, a także dezorientację konsumentów i brak zaufania.

W raporcie stwierdzono, że wydaje się właściwe wprowadzenie zharmonizowanego na poziomie UE obowiązkowego podawania informacji o wartości odżywczej FOP. Stwierdzono również, że zrozumienie przez konsumentów znakowania FOP wzrasta, gdy etykieta zawiera kodowanie kolorami.

Fotolia_81534633_L