Ramy polityki UE w zakresie biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych

Tworzywa oparte na biologii, biodegradowalne i kompostowalne stają się alternatywą dla obecnie dominujących, konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Są one wykorzystywane w produktach, takich jak opakowania, które stanowią prawie połowę popytu na takie tworzywa sztuczne, a następnie w towarach konsumpcyjnych i tekstyliach, a także w sektorach, takich jak rolnictwo, transport i budownictwo.

Oczekuje się, że ich produkcja ma rosnąć szybciej niż w poprzednich latach i podwoić swój udział w całkowitej produkcji tworzyw sztucznych do 2025 r. Biopochodne, biodegradowalne i nadające się do kompostowania tworzywa sztuczne są postrzegane w Europie i na świecie jako bardziej przyjazne dla środowiska niż konwencjonalne tworzywa sztuczne. Jednocześnie istnieje coraz więcej dowodów naukowych i świadomość, że musi być spełnionych wiele warunków, aby produkcja i użytkowanie tych tworzyw sztucznych miało ogólnie pozytywne skutki dla środowiska i nie pogarszało problemów związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, zmianami klimatycznymi i utratą różnorodności biologicznej.


Polecamy artykuł pt. "Ramy polityki UE w zakresie biopochodnych, biodegradowalnych i kompostowalnych tworzyw sztucznych", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Marzena Pawlicka-Cegiełko, kierownik Pracowni Oceny Materiałów i Wyrobów do Kontaktu z Żywnością Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

Bio-based-vs.-biodegradable-vs.-compostable-scaled