Przewodnik FAO: Zapobieganie przenoszeniu Covid-19 w przedsiębiorstwach sektora spożywczego

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała zaktualizowany przewodnik dla przedsiębiorców sektora spożywczego w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 podczas prowadzonej działalności.

Aktualne dane wskazują, że ani żywność, ani opakowania do żywności nie stanowią drogi rozprzestrzeniania się Covid-19. Jednak przedsiębiorcy i władze regulujące zasady funkcjonowania przemysłu spożywczego muszą chronić pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa poprzez zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, promowanie środków higieny osobistej oraz organizowanie szkoleń w zakresie zasad higieny żywności.


Przewodnik zawiera zalecenia na temat dodatkowych środków koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, dostawców i konsumentów.
Oddzielne rozdziały poświęcono specyficznym rekomendacjom dla transportu żywności, sprzedaży detalicznej, cateringu i gastronomii.


Przewodnik dostępny jest na stronie FAO.


Źródło: GIJHARS


AdobeStock_327922973