Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców opracowała Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce w celu ułatwienia niesienia pomocy uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce.

Dokument składa się z następujących sekcji:

  1. Rodzaje pomocy
  2. Zatrudnianie obywateli Ukrainy
  3. Legalność pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP
  4. Rekompensowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
  5. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców udzielających pomocy i osób otrzymujących pomoc.
W ramach wymiany doświadczeń w Przewodniku opisane zostały przykłady licznych działań podejmowanych przez firmy członkowskie PFPŻ ZP.

Przewodnik został objęty patronatem Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości.

Pobierz Przewodnik dla przedsiębiorstw ws. wsparcia uchodźców z Ukrainy w Polsce>>