Przewaga kontraktowa – nowe regulacje prawa unijnego i przegląd dotychczasowej praktyki stosowania prawa polskiego – cz. 2

Od czasu wejścia w życie pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi upłynęły już prawie cztery lata.  Jest to okres pozwalający na zrozumienie w jaki sposób przepisy o przewadze kontraktowej stosuje się w praktyce i które z zachowań przedsiębiorców mogą wzbudzać zastrzeżenia organu administracyjnego.

Dorobek orzeczniczy wypracowany na gruncie ustawy o przewadze kontraktowej z 2016 r. powinien zachować w przeważającej mierze swoją aktualność przy dokonywaniu interpretacji nowej ustawy implementującej postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 2/2021, dostęp dla prenumeratorów>>  

Recht-Paragraf-26584100_m-2048x1152