Przewaga kontraktowa

W lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (dalej: ustawa o przewadze kontraktowej).

Wprowadzony został zakaz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przedsiębiorców dysponujących znaczną siłą przetargową, a Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezesowi UOKiK) przyznano kompetencje do ścigania z urzędu podmiotów stosujących nieuczciwe praktyki oraz wyposażono go w daleko idące uprawnienia władcze, w tym w możliwość nakładania dotkliwych kar finansowych.


Ustawa o przewadze kontraktowej była już kilkakrotnie nowelizowana, a w najbliższym czasie polskie prawo po raz kolejny powinno zostać zmienione w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (dyrektywa UTP), co wynika z faktu, iż zakres merytoryczny ustawy o przewadze kontraktowej oraz dyrektywy UTP obejmuje te same aspekty funkcjonowania rynku rolno-spożywczego.


Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 


025806og