Przetworzone produkty ekologiczne. Omówienie kwestii prawnych

Każdy podmiot, który wytwarza produkty ekologiczne, musiał wcześniej zgłosić swoją działalność w zakresie przygotowania oraz uzyskać certyfikat od jednostki certyfikującej. Zgłoszenie działalności, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych za pośrednictwem wybranej jednostki certyfikującej.

Podmiot chcący wytwarzać produkty ekologiczne powinien przede wszystkim sporządzić pełen opis prowadzonej działalności w zakresie produktów ekologicznych oraz opis czynności, które zostaną podjęte w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi rynek produktów ekologicznych.


Polecamy lekturę artykułu, który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracował Karol Andruk, dyrektor ds. certyfikacji Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.


Kwartalnik "Food-Lex" nr 2/2023 >>


bf1045befe55a05a0261c38ca1219fce826809de_farsai-chaikulngamdee-idrzxjqlw5w-unsplash