Projekt opinii naukowej EFSA w sprawie dopuszczalnego górnego poziomu spożycia selenu

EFSA opublikowała projekt opinii naukowej w sprawie tolerowanego górnego poziomu spożycia selenu. Projekt opinii został przekazany do konsultacji publicznych do 18 października 2022 r.

Panel EFSA ds. żywienia, nowej żywności i alergenów pokarmowych (NDA) został poproszony przez Komisję Europejską o wydanie opinii naukowej na temat tolerowanego górnego poziomu spożycia (UL) dla selenu. Przeprowadzono systematyczne przeglądy literatury w celu zidentyfikowania dowodów naukowych dotyczących nadmiernego spożycia selenu i skutków klinicznych oraz potencjalnych biomarkerów, ryzyka chorób przewlekłych i upośledzonego rozwoju neuropsychologicznego u ludzi.

 

Najniższy poziom obserwowanych działań niepożądanych (LOAEL) wynoszący 330 μg/dzień został zidentyfikowany w dużym randomizowanym, kontrolowanym badaniu na ludziach (Selen and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)). Dla dorosłych mężczyzn i kobiet (w tym kobiet w ciąży i karmiących) ustalono UL 255 μg/dzień. Na podstawie dostępnych danych wartość ta jest uważana za chroniącą przed niekorzystnymi skutkami nadmiernego spożycia selenu.


UL dla dzieci są wyprowadzane z UL dla dorosłych przy użyciu skalowania allometrycznego. W oparciu o dostępne dane dotyczące spożycia, dorośli konsumenci prawdopodobnie nie przekroczą dopuszczalnej wartości spożycia, z wyjątkiem regularnych użytkowników suplementów diety zawierających wysokie dzienne dawki selenu lub regularnych konsumentów orzechów brazylijskich.


Nie zgłoszono żadnego zagrożenia przy obecnym poziomie spożycia selenu w krajach europejskich z żywności (z wyłączeniem suplementów diety) u małych dzieci i dzieci, a spożycie selenu wynikające z naturalnej zawartości żywności nie budzi obaw. Suplementy zawierające selen u małych dzieci i dzieci należy stosować ostrożnie w zależności od indywidualnych potrzeb.