Produkcja ekologiczna - przesunięty termin stosowania rozporządzenia 2018/848

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848 zostaje odroczona o rok, czyli rozporządzenie 2018/848 zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.


Przesunięciu ulegają również daty odstępstw, sprawozdawczości, uprawnień Komisji Europejskiej  i dodatkowych obowiązków, zawarte w rozporządzeniu nr 2018/848.