Praktyczne aspekty wykorzystywania zaleceń stowarzyszeń lekarzy, dietetyków i specjalistów ds. żywienia w reklamie żywności

Oczywistym jest, że tego typu odwołania mogą pozytywnie wpłynąć na wizerunek produktu w oczach konsumentów, a w konsekwencji na poziom jego sprzedaży. Podstawowe ramy prawne wyznaczające zakres dopuszczalności stosowania tego typu przekazów wyznacza przede wszystkim Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (dalej zwane „Rozporządzeniem“).

Przepisy Rozporządzenia wprowadziły dosyć daleko idące ograniczenia w zakresie możliwości powoływania się na rekomendacje i zalecenia podmiotów trzecich. W myśl przepisów zakazane są oświadczenia zdrowotne, które odwołują się do zaleceń poszczególnych lekarzy lub specjalistów w zakresie zdrowia i stowarzyszeń innych niż krajowe stowarzyszenia zrzeszające lekarzy, specjalistów ds. żywienia i dietetyków. W praktyce jednak zakaz ten doznaje szeregu ograniczeń.

Więcej w numerze kwartalnika "Food-Lex" 2/2015dostęp dla prenumeratorów>> 

iStock-530947028