Prace Komitetu do spraw Znakowania żywności Komisji Kodeksu żywnościowego w zakresie znakowania żywności w sprzedaży internetowej

Dyskusja na temat znakowania żywności w handlu internetowym została zainicjowana na sesji Komitetu do spraw Znakowania Żywności Komisji Kodeksu Żywnościowego (CCFL) w 2013 r.

Uzgodniono wtedy przygotowanie dokumentu do dyskusji w tym zakresie. Jednak ze względu na przeciążenie CCFL innymi pilnymi tematami dokument, przygotowany przez Zjednoczone Królestwo przy współudziale Chile, Ghany, Indii i Japonii powstał dopiero w 2019 r.

W podsumowaniu dokumentu stwierdzono, że sprzedaż internetowa jest nową rozwojową platformą sprzedaży żywności, której wykorzystanie rośnie na całym świecie. Jednak istnieje niespójność dotycząca wymagań w poszczególnych państwach. Uważa się ją za potencjalne zagrożenie dla ochrony konsumentów i barierę dla handlu międzynarodowego.

Polecamy artykuł pt. "Prace Komitetu do spraw Znakowania żywności Komisji Kodeksu żywnościowego w zakresie znakowania żywności w sprzedaży internetowej", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowała Magdalena Kowalska z GIJHARS.

Kwartalnik "Food-Lex" nr 3/2022>> 

29983_1618108771_banner