Praca zdalna - zmiany w Kodeksie pracy

Jedną z największych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji prawnych jest to, że ponoszenie kosztów pracy zdalnej będzie obowiązkiem pracodawców, z którego będą mogli się wywiązać w dwojaki sposób.

Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Polecamy artykuł pt. "Praca zdalna. Zmiany w kodeksie pracy", który dla czytelników kwartalnika "Food-Lex" opracowali Bartosz Wszeborowski, adwokat, starszy prawnik oraz Kinga Rozbicka, aplikantka radcowska, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Kwartalnik "Food-Lex" nr 1/2023 >>

compliance-monitoring-scaled