Praca zdalna – forma pracy nie tylko na czas pandemii

Aktualne przepisy regulują, oprócz samej definicji pracy zdalnej, m.in. takie kwestie jak tryb jej wprowadzenia, podstawowe warunki jej wykonywania oraz termin do kiedy praca w takiej formie może być wykonywana.

Mając na uwadze, że przepisy te wprowadzone są w związku z pandemią i co do zasady mają charakter doraźny związany z walką z pandemią, pojawiły się również głosy o możliwości wprowadzeniu regulacji w tym zakresie na stałe do przepisów prawa pracy.

Przepisy te nie określają w żaden sposób formy polecenia pracy zdalnej. Tym samym nie musi to nastąpić z zachowaniem formy pisemnej – dozwolone jest przekazanie polecenia zarówno ustnie jak i przy użyciu komunikacji elektronicznej, np. mailowo bądź przy pomocy innych komunikatorów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Mając jednak na uwadze ewentualne kwestie dowodowe i uniknięcie wątpliwości, rekomendowane jest, aby polecenie to było co najmniej utrwalone, np. w formie elektronicznej (dla przykładu w postaci e-maila) a jeżeli już ze względu na szczególne okoliczności wydawane jest ustnie, to powinna zostać sporządzona z tego notatka i przy najbliższej okazji polecenie powinno zostać potwierdzone na piśmie.

Więcej w numerze kwartalnika „Food-Lex” 1/2021, dostęp dla prenumeratorów>> 

shutterstock_1689337993