Pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

W Dzienniku Urzędowym UE L 178 z dnia 8 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2020/749 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloranu w określonych produktach oraz na ich powierzchni.

Chloran, poza jego wcześniejszym zastosowaniem w środkach ochrony roślin, jest również substancją, która powstaje jako produkt uboczny stosowania środków dezynfekujących na bazie chloru w przetwórstwie żywności i wody pitnej. Obecnie wykrywane pozostałości chloranu wynikają właśnie z tych zastosowań, ponieważ wszystkie zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chloran zostały cofnięte decyzją Komisji wydaną w 2008 r. (Decyzja Komisji 2008/865/WE).


Opublikowane rozporządzenie 2020/749 ustanawia tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) chloranu w żywności wprowadzając zmiany w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w odniesieniu m.in. do owoców, warzyw (w tym ziemniaków), grzybów, alg, nasion oleistych, zbóż, herbaty, kawy naparów ziołowych, kakao, chmielu, przypraw, produktów pochodzenia zwierzęcego.


Rozporządzenie wejdzie w życie 28 czerwca br.