Powołanie Głównego Inspektora w GIJHARS

Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysława Rzodkiewicza.

Akt powołania przekazał wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Przemysław Rzodkiewicz z wykształcenia jest doktorem nauk medycznych oraz magistrem farmacji. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz MBA w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2021 - 2022 pełnił funkcję Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie. Wcześniej sprawował w tym samym urzędzie funkcję zastępcy.

Doświadczenie zawodowe Przemysława Rzodkiewicza obejmuje pracę w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Główny Inspektor posiada też doświadczenie na stanowiskach naukowych i dydaktycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a aktualnie jest także Członkiem Rady Uczelni na Uniwersytecie Stradiņša w Rydze.


Źródło: MRiRW, IJHARS

22702 10 iStock_41624926_XXLARGE_Web format sRGB_22702