Potrzeba zdecydowanych działań UE zapewniających bezpieczeństwo dostaw żywności

- Ukraina potrzebuje poważnej pomocy żywnościowej
- Utworzenie korytarzy żywnościowych do i z Ukrainy
- UE musi zdywersyfikować źródła importu żywności
- Potrzeba zwiększenia przez UE krajowej produkcji rolnej
- Potrzebna pomoc dla poszkodowanych rolników z UE


Parlament wzywa do natychmiastowej i znaczącej pomocy żywnościowej dla Ukrainy oraz do bardziej niezależnej produkcji żywności przez UE.

Rezolucja o potrzebie pilnego planu działania UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza nią po inwazji Rosji na Ukrainę została przyjęta w czwartek 413 głosami do 120 przy 49 wstrzymujących się. W tekście rezolucji posłowie apelują o natychmiastową pomoc w postaci dostaw żywności dla Ukrainy oraz o uruchomienie nowej unijnej strategii produkcji żywności.


Pomoc żywnościowa dla ludności Ukrainy


Biorąc pod uwagę poważny wpływ, jaki rosyjski atak na Ukrainę będzie miał na bezpieczeństwo żywnościowe Ukraińców, Parlament wzywa do udzielenia Ukrainie długoterminowej humanitarnej pomocy żywnościowej zarówno ze strony UE, jak i na szczeblu międzynarodowym. UE powinna także otworzyć korytarze żywnościowe do i z Ukrainy, które będą alternatywą dla zamkniętych portów Morza Czarnego. Ukraińskim rolnikom należy również zapewnić brakujące nasiona, paliwo i nawozy.


Więcej niezależności w UE


Posłowie uważają, że zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna na Ukrainie pokazały, że UE musi zmniejszyć swoją zależność od importu od zbyt małej liczby dostawców. Posłowie wzywają do dywersyfikacji dostaw z krajów trzecich, a w perspektywie krótkoterminowej domagają się, by Komisja oceniła, w jaki sposób złagodzić wpływ wysokich cen nawozów na rolników. Aby zmniejszyć zależność od importu nawozów w perspektywie długoterminowej, Parlament proponuje przejście na alternatywne, organiczne źródła składników odżywczych dla rolnictwa oraz wsparcie innowacji w rolnictwie.


Zwiększenie produkcji w UE i pomoc dla rolników


W związku z zakłóceniami w imporcie produktów rolnych, posłowie domagają się zwiększenia krajowej produkcji żywności. Grunty rolne powinny być wykorzystywane wyłącznie do produkcji żywności i paszy. W celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb, posłowie chcą, aby w 2022 roku rolnicy mogli wykorzystywać ugory do produkcji roślin wysokobiałkowych. Komisja powinna także zapewnić wsparcie dla najbardziej dotkniętych sektorów i uruchomić rezerwę kryzysową w wysokości 479 mln euro. Zdaniem europosłów, państwa członkowskie powinny mieć również możliwość udzielania szerokiej, szybkiej i elastycznej pomocy państwowej podmiotom działającym na rynku rolnym.


Więcej informacji >>


Źródło: PE


1640981631604_20211211_EP-124081C_FACTSTORY_016 (1)