Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących żywności

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności posiada ponad trzyletnie doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dotyczących żywności.

Centrum jest pierwszym prywatnym podmiotem uprawnionym do polubownego rozwiązywania sporów dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością. Złożenie wniosku o rozpoznanie sporu przez konsumenta nie wiąże się z żadną opłatą. Natomiast samo rozstrzygnięcie sporu nie jest wiążące. W przypadku zatem gdy konsument uzna, że sprawa powinna być jednak rozstrzygnięta na drodze postępowania sądowego, ma do tego prawo, gdyż terminy przedawnienia nie biegną do czasu zakończenia sporu. Skorzystanie z możliwości rozwiązania sporu za pośrednictwem Centrum jest niezwykle wygodne, ponieważ całe postępowanie może być prowadzone drogą elektroniczną.


Polecamy lekturę artykułu Magdaleny Osińskiej, Radcy Prawnego, dyrektorki Działu Prawnego PFPŻ ZP opublikowanego w kwartalniku "Food-Lex" nr 2/2022>>

2-2048x1365